ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Συμπληρώστε τα στοιχεία σας


    ΟΝΟΜΑ: 
   ΕΠΙΘΕΤΟ: 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
      ΠΟΛΗ: 
 
  ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 
      E-Mail: 

 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: 

Τα στοιχεία στέλνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

inka@inkamak.gr